Waarom kindervoedingscoach, klachten 2

Waarom zou je naar een kindervoedingscoach gaan?

Een praktijksituatie: Onrust, lang wakker liggen in de avond, wiebelen aan tafel tijdens de maaltijd. Op de bank lichamelijk contact blijven zoeken met broertje en zusje, duwen. En de juf die op school zegt ‘stil zitten en opletten gaat hem niet goed af’. Mijn kind is druk, heeft moeite met het concentreren op de les en de opdrachten, zal hij een stempel krijgen? Thuis merken de ouders de onrust en de korte concentratie ook op, tenzij hij alleen met de Ipad zit dan lijkt hij wel helemaal op te gaan in het scherm.

Wiebelend gedrag, lichamelijke onrust, moeite met concentreren, lastig in slaap vallen, druk gedrag, allen klachten waarmee je bij een kindervoedingscoach terecht kunt.

Een opsomming van klachten die je als ouder, leerkracht of pedagogisch medewerker bij kinderen tegenkomt. Op zoek naar oplossingen om kinderen rustig te laten zitten of liggen kom je uit op wiebelkussens, verzwaringskussens en dekens. Veel bewegen, mopperen dat kinderen de stoel op vier poten moeten laten staan, wie kent het niet?

Dat dit voedingsgerelateerde klachten zijn komt niet bij iedereen op en er wordt vaak gekeken hoe de symptomen te bestrijden zijn en niet zozeer waar de klachten vandaan komen.

Het veranderen van voedingsgewoonten resulteert in verminderen of verdwijnen van de klachten.

Samen met de ouder kijkt de kindervoedingscoach naar de ingevulde eet-schema’s van een aantal dagen. Wat kunnen zij aanpassen, wat mogelijk meer rust en concentratie brengt. In de wetenschap dat veranderen met kleine stapjes voor dit kind het best werkt, zal er enige tijd overheen gaan voor resultaten zichtbaar zijn.
Na drie weken geeft moeder aan dat zij nog niet echt veel veranderingen waarneemt, wel merkt ze op dat het veranderen van eetgewoonten makkelijker gaat dan zij had verwacht.
Moeder gaat naar huis met nieuwe weekmenu’s. Het volgende consult blijkt dat er toch meer rust ervaren wordt en dat de juf vraagt of ouders iets anders doen omdat hun kind meer aandacht lijkt te hebben en rustiger in de kring zit.

Dit is één van de, vele, bewijzen dat voeding gerelateerd is aan lichamelijke klachten, lichamelijke onrust maar ook het ontbreken van concentratie is gerelateerd aan voeding. Wil je meer informatie of een vrijblijvende kennismaking? Neem dan contact met mij op.